Proff
Proff

Gobi Sushi AB

Org.nr559050-9476
AdressRurik Holms Väg 6, 448 30 Floda

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

663

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

5 067

5 771

4 618

2 684

2 129

Avskrivningar och nedskrivningar

−78

−84

−84

−61

−21

Summa rörelsekostnader

−4 218

−5 323

−4 154

−2 640

−2 076

Rörelseresultat efter avskrivningar

849

448

464

44

53

Utdelningar

0

300

250

100

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−62

−6

−3

−6

0

Resultat efter finansiella tillgångar

787

443

461

37

54

Resultat före skatt

788

443

461

37

53

Skatt på årets resultat

−175

−106

−113

−15

−18

Årets resultat

613

337

348

22

35

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

100

129

157

186

0

Materiella anläggningstillgångar

168

91

146

202

82

Finansiella anläggningstillgångar

368

613

98

50

271

Summa anläggningstillgångar

636

832

401

437

353

Färdiga varor och handelsvaror

72

55

57

63

42

Kundfordringar

43

15

18

49

27

Kassa och bank

444

101

64

33

154

Summa omsättningstillgångar

807

622

444

190

286

Summa tillgångar

1 443

1 454

845

627

639

Summa fritt eget kapital

829

517

429

181

159

Summa eget kapital

879

567

479

231

209

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

75

356

Leverantörsskulder

58

0

0

27

27

Summa kortfristiga skulder

564

888

366

321

73

Summa eget kapital och skulder

1 443

1 454

845

627

639

Ladda ner gratis årsredovisning

Gobi Sushi AB

Org.nr 559050-9476

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter