Proff

Gymmet i Masthugget AB

Org.nr559235-4558
AdressGustaf dalénsgatan 13, 417 05 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-07

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00-
Löner övriga00-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning1 9321 077373
Avskrivningar och nedskrivningar−109−76−15
Summa rörelsekostnader−1 548−1 215−1 149
Rörelseresultat efter avskrivningar384−139−776
Utdelningar000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter2300
Räntekostnader och liknande resultatposter−11−12−7
Resultat efter finansiella tillgångar396−151−782
Resultat före skatt396−151−782
Skatt på årets resultat000
Årets resultat396−151−782

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000
Materiella anläggningstillgångar473465450
Finansiella anläggningstillgångar000
Summa anläggningstillgångar473465450
Färdiga varor och handelsvaror15115
Kundfordringar9516221
Kassa och bank37249
Summa omsättningstillgångar690724547
Summa tillgångar1 1631 189997
Summa fritt eget kapital46367218
Summa eget kapital513117268
Summa avsättningar000
Summa långfristiga skulder000
Leverantörsskulder332044
Summa kortfristiga skulder6501 072729
Summa eget kapital och skulder1 1631 189997
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Gymmet i Masthugget AB

Org.nr 559235-4558

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter