Proff

H & m Hennes & Mauritz Sverige AB

Org.nr556151-2376
AdressSveavägen 9, 111 57 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-112021-112020-112019-112018-11
Startdatum

2021-12-01

2020-12-01

2019-12-01

2018-12-01

2017-12-01

Slutdatum

2022-11-30

2021-11-30

2020-11-30

2019-11-30

2018-11-30

LÖNER

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----0
Löner övriga972 0001 076 0001 152 0001 444 0001 379 000

RESULTATRÄKNING

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 983 0004 990 0005 476 0006 943 0006 771 000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader00000
Rörelseresultat efter avskrivningar61 000−35 00097 000168 00095 000
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter2 0001 000000
Räntekostnader och liknande resultatposter−7 000−4 000−4 000−1 0000
Resultat efter finansiella tillgångar56 000−38 00093 000167 00095 000
Resultat före skatt255 000−29 000−31 000−11 000111 000
Skatt på årets resultat−43 000−1 00017 0000−27 000
Årets resultat212 000−30 000−14 000−11 00084 000

BALANSRÄKNING

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar15 00020 00024 00029 00034 000
Materiella anläggningstillgångar825 0001 059 0001 277 0001 405 0001 295 000
Finansiella anläggningstillgångar73 00046 00075 00038 0001 000
Summa anläggningstillgångar913 0001 125 0001 376 0001 472 0001 330 000
Färdiga varor och handelsvaror656 000592 000839 000953 000965 000
Kundfordringar85 00086 000398 000352 000349 000
Kassa och bank7 0009 00015 00019 00014 000
Summa omsättningstillgångar2 107 0001 848 0001 434 0001 420 0001 406 000
Summa tillgångar3 020 0002 973 0002 810 0002 892 0002 736 000
Summa fritt eget kapital518 000305 000336 0000162 000
Summa eget kapital518 000306 000336 000-162 000
Summa avsättningar00001 000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder122 00076 000139 000136 000140 000
Summa kortfristiga skulder1 956 0001 922 0001 720 0002 206 0002 216 000
Summa eget kapital och skulder3 020 0002 973 0002 810 0002 892 0002 736 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

H & m Hennes & Mauritz Sverige AB

Org.nr 556151-2376

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter