Proff

H3O Vatten & Fuktskador AB

Org.nr559168-6224
AdressRanhammarsvägen 12 -14, 168 67 Bromma

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-08-22

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0--
Löner övriga-0--

RESULTATRÄKNING

2022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning12 09914 3265 9141 051
Avskrivningar och nedskrivningar−151−180−141−51
Summa rörelsekostnader−9 271−12 590−4 891−761
Rörelseresultat efter avskrivningar2 8271 7361 024290
Utdelningar0000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0000
Räntekostnader och liknande resultatposter−4−1−30
Resultat efter finansiella tillgångar2 8231 7351 021289
Resultat före skatt2 2231 475761289
Skatt på årets resultat−474−322−168−65
Årets resultat1 7491 153593224

BALANSRÄKNING

2022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0000
Materiella anläggningstillgångar597591511652
Finansiella anläggningstillgångar550000
Summa anläggningstillgångar1 147591511652
Färdiga varor och handelsvaror0000
Kundfordringar2 3432 7871 964288
Kassa och bank1 20774791126
Summa omsättningstillgångar5 0074 1792 880646
Summa tillgångar6 1544 7703 3921 298
Summa fritt eget kapital2 3201 471817224
Summa eget kapital2 3701 521867274
Summa avsättningar0000
Summa långfristiga skulder0000
Leverantörsskulder7611 213950278
Summa kortfristiga skulder2 6652 7292 2641 024
Summa eget kapital och skulder6 1544 7703 3921 298
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

H3O Vatten & Fuktskador AB

Org.nr 559168-6224

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter