Proff

Hökensås Sportfiske AB

Org.nr556337-2902
AdressHåkängen, 522 91 TIDAHOLM
Sveriges ledande sportfiskeområde! Vi erbjuder helhetslösningar för fiske, boende och mat. Fiskeshopen vid vårt Fiskecenter erbjuder högkvalitativa redskap och material till ditt fiske i våra vatten. Vi servar er med allt som kan tänkas behövas vid fiske

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning12 83412 49613 16211 1459 761
Avskrivningar och nedskrivningar−714−645−567−582−582
Summa rörelsekostnader−12 305−11 882−11 500−10 586−9 462
Rörelseresultat efter avskrivningar5286131 662559300
Utdelningar0009090
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter150022
Räntekostnader och liknande resultatposter−14−8−11−11−15
Resultat efter finansiella tillgångar5306051 651550287
Resultat före skatt4556443698244
Skatt på årets resultat−1−16−103−158−59
Årets resultat4440340540185

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar114885122160
Materiella anläggningstillgångar4 4284 3143 6343 9894 535
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar4 4394 3623 7194 1124 694
Färdiga varor och handelsvaror4 3102 9963 3143 5813 498
Kundfordringar13910946811488
Kassa och bank505045432
Summa omsättningstillgångar6 9466 5648 0405 9424 920
Summa tillgångar11 38510 92611 75910 0549 615
Summa fritt eget kapital4 9004 8564 8164 5674 117
Summa eget kapital5 6205 5765 5365 2874 837
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder760787813840867
Leverantörsskulder193415468281298
Summa kortfristiga skulder3 4062 4492 9841 4101 245
Summa eget kapital och skulder11 38510 92611 75910 0549 615
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hökensås Sportfiske AB

Org.nr 556337-2902

Profile-7001329

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter