Proff

Headsource AB

Org.nr559373-0749
AdressArenavägen 45, Vån 16, 121 77 Stockholm (Globen)

Vi hjälper företag med rekrytering och bemanning av allt från unga talanger till erfarna specialister och chefer. Står ni inför arbetstoppar, olika typer av ledighet eller andra vakanser? I så fall kan vi även hjälpa er. Välkommen att kontakta oss för ett möte.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-12
Startdatum

2023-01-01

2022-03-29

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD--
Löner övriga--
Föreslagen utdelning00

RESULTATRÄKNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Omsättning2 065190
Avskrivningar och nedskrivningar00
Summa rörelsekostnader−1 737−121
Rörelseresultat efter avskrivningar32869
Finansiella intäkter00
Finansiella kostnader00
Resultat efter finansnetto32869
Resultat före skatt24369
Skatt på årets resultat−53−15
Årets resultat19054

BALANSRÄKNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00
Materiella anläggningstillgångar00
Finansiella anläggningstillgångar00
Summa anläggningstillgångar00
Färdiga varor och handelsvaror00
Kundfordringar5830
Kassa och bank44390
Summa omsättningstillgångar1 032108
Summa tillgångar1 032108
Summa fritt eget kapital24454
Summa eget kapital26979
Summa avsättningar00
Summa långfristiga skulder00
Leverantörsskulder499
Summa kortfristiga skulder67829
Summa eget kapital och skulder1 032108
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Headsource AB

Org.nr 559373-0749

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7038323

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter