Proff
Proff

Hedlunds Pappersindustri AB

Org.nr556046-8158
AdressS. Långebergsg. 24, 421 32 Västra Frölunda

1961 startar Stig Hedlund Hedlunds pappersindustri AB. Julpapper och presentpapper säljs både i Sverige och på export. Allt papper trycks hos Åkerlund och Rausing. Senare köper Stig sin första egna tryckpress och rullmaskiner för tillverkning av konsumentrullar – hittills har man rullat in rullarna i cellofan för hand. Idag har vi en tryckpress för tryck i flexo med vattenbaserad färg, sex rullmaskiner, två diskrullemaskiner och en automatisk packmaskin.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-042021-042020-042019-042018-04
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

0

-

Löner övriga

11 295

10 725

10 314

10 510

12 409

RESULTATRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

71 894

64 606

59 496

68 558

74 131

Avskrivningar och nedskrivningar

−3 277

−3 535

−3 575

−3 380

−4 200

Summa rörelsekostnader

−69 688

−63 835

−61 033

−67 700

−75 223

Rörelseresultat efter avskrivningar

2 205

771

−1 537

857

−1 093

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

317

15

25

5

Räntekostnader och liknande resultatposter

−135

−116

−262

−334

−307

Resultat efter finansiella tillgångar

2 081

972

−1 784

549

−2 369

Resultat före skatt

774

972

−1 784

549

−573

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

2

Årets resultat

774

972

−1 784

549

−571

BALANSRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

17 792

21 114

23 693

26 063

28 016

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

17 792

21 114

23 693

26 063

28 016

Färdiga varor och handelsvaror

25 947

23 862

24 100

25 157

22 476

Kundfordringar

5 009

2 035

2 113

3 590

4 860

Kassa och bank

15

298

0

0

11

Summa omsättningstillgångar

33 668

27 461

29 197

31 304

30 265

Summa tillgångar

51 461

48 575

52 889

57 366

58 281

Summa fritt eget kapital

29 675

28 901

27 930

29 714

29 165

Summa eget kapital

29 875

29 101

28 130

29 914

29 365

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

2 269

4 006

6 358

8 632

Leverantörsskulder

6 341

6 285

5 259

5 803

5 433

Summa kortfristiga skulder

16 474

13 402

16 950

17 291

16 479

Summa eget kapital och skulder

51 461

48 575

52 889

57 366

58 281

Ladda ner gratis årsredovisning

Hedlunds Pappersindustri AB

Org.nr 556046-8158

Profile-7034090

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter