Proff

Hedlunds Pappersindustri AB

Org.nr556046-8158
AdressS. Långebergsg. 24, 421 32 Västra Frölunda

1961 startar Stig Hedlund Hedlunds pappersindustri AB. Julpapper och presentpapper säljs både i Sverige och på export. Allt papper trycks hos Åkerlund och Rausing. Senare köper Stig sin första egna tryckpress och rullmaskiner för tillverkning av konsumentrullar – hittills har man rullat in rullarna i cellofan för hand. Idag har vi en tryckpress för tryck i flexo med vattenbaserad färg, sex rullmaskiner, två diskrullemaskiner och en automatisk packmaskin.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-042021-042020-042019-042018-04
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga11 29510 72510 31410 51012 409

RESULTATRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning71 89464 60659 49668 55874 131
Avskrivningar och nedskrivningar−3 277−3 535−3 575−3 380−4 200
Summa rörelsekostnader−69 688−63 835−61 033−67 700−75 223
Rörelseresultat efter avskrivningar2 205771−1 537857−1 093
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1131715255
Räntekostnader och liknande resultatposter−135−116−262−334−307
Resultat efter finansiella tillgångar2 081972−1 784549−2 369
Resultat före skatt774972−1 784549−573
Skatt på årets resultat00002
Årets resultat774972−1 784549−571

BALANSRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar17 79221 11423 69326 06328 016
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar17 79221 11423 69326 06328 016
Färdiga varor och handelsvaror25 94723 86224 10025 15722 476
Kundfordringar5 0092 0352 1133 5904 860
Kassa och bank152980011
Summa omsättningstillgångar33 66827 46129 19731 30430 265
Summa tillgångar51 46148 57552 88957 36658 281
Summa fritt eget kapital29 67528 90127 93029 71429 165
Summa eget kapital29 87529 10128 13029 91429 365
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder02 2694 0066 3588 632
Leverantörsskulder6 3416 2855 2595 8035 433
Summa kortfristiga skulder16 47413 40216 95017 29116 479
Summa eget kapital och skulder51 46148 57552 88957 36658 281
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hedlunds Pappersindustri AB

Org.nr 556046-8158

Profile-7034090

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter