Proff

Holgersson Consulting AB

Org.nr559347-5063
AdressMälarhöjdsvägen 2, 12940 Hägersten

Bolaget startades 2021 av Helen Holgersson som har gedigen erfarenhet från hotellbranschen i bla Lettland. Bolaget förser svenska hotel och restauranger med kvalificerad personal från främst Lettland.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-12
Startdatum

2023-01-01

2021-11-19

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD--
Löner övriga--
Föreslagen utdelning00

RESULTATRÄKNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Omsättning14 9058 316
Avskrivningar och nedskrivningar00
Summa rörelsekostnader−15 450−8 421
Rörelseresultat efter avskrivningar−546−104
Finansiella intäkter30
Finansiella kostnader−12−8
Resultat efter finansnetto−555−112
Resultat före skatt−555−112
Skatt på årets resultat00
Årets resultat−555−112

BALANSRÄKNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00
Materiella anläggningstillgångar00
Finansiella anläggningstillgångar00
Summa anläggningstillgångar00
Färdiga varor och handelsvaror00
Kundfordringar32980
Kassa och bank3131
Summa omsättningstillgångar1 8051 562
Summa tillgångar1 8051 562
Summa fritt eget kapital−667−112
Summa eget kapital−642−87
Summa avsättningar00
Summa långfristiga skulder00
Leverantörsskulder170
Summa kortfristiga skulder2 4471 649
Summa eget kapital och skulder1 8051 562
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Holgersson Consulting AB

Org.nr 559347-5063

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter