Proff

Hotell Centric Aktiebolag

Org.nr556286-1715
AdressBåtsmansgatan 14, 603 75 Norrköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 7984 9463 9035 1575 042
Avskrivningar och nedskrivningar−96−120−123−98−44
Summa rörelsekostnader−5 731−5 231−4 546−5 450−5 511
Rörelseresultat efter avskrivningar−932−285−643−293−467
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−4−3−2−10
Resultat efter finansnetto−936−288−645−294−467
Resultat före skatt−1442−16556−94
Skatt på årets resultat000−420
Årets resultat−1442−16514−94

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1414141414
Materiella anläggningstillgångar176223316439121
Finansiella anläggningstillgångar1 130993849705576
Summa anläggningstillgångar1 3201 2301 1791 158711
Färdiga varor och handelsvaror000066
Kundfordringar164259234379160
Kassa och bank23704142121434
Summa omsättningstillgångar2 1632 7201 2231 2571 466
Summa tillgångar3 4833 9502 4022 4152 177
Summa fritt eget kapital129273271436422
Summa eget kapital249393391556542
Summa avsättningar1 100963819675546
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 1411 792505498323
Summa kortfristiga skulder2 1342 5941 1921 1831 089
Summa eget kapital och skulder3 4833 9502 4022 4152 177
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hotell Centric Aktiebolag

Org.nr 556286-1715

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter