Proff

Huddinge Samhällsfastigheter AB

Org.nr556536-9666
AdressFörrådsvägen 2, 141 46 Huddinge

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 7831 7431 7321 6521 648
Löner övriga68 47665 41662 27963 16957 810

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning770 141672 838681 399700 772693 510
Avskrivningar och nedskrivningar−231 708−220 094−201 284−221 387−197 108
Summa rörelsekostnader−952 451−609 114−616 010−652 803−619 214
Rörelseresultat efter avskrivningar−182 31163 72565 38947 96874 296
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter297 772185 60000
Räntekostnader och liknande resultatposter−36−62−50 534−48 950−45 311
Resultat efter finansiella tillgångar41 43917 41020 455−98228 985
Resultat före skatt74 86230 7273 175−16 24916 199
Skatt på årets resultat−6 501−12 647−2 8881 08912 311
Årets resultat68 36118 080287−15 16028 510

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar6 709 2496 855 6396 394 8726 024 6065 799 258
Finansiella anläggningstillgångar2 6253 225505050
Summa anläggningstillgångar6 711 8746 858 8646 394 9226 024 6565 799 308
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar8 6168 90853 98714 83715 463
Kassa och bank50129130191113
Summa omsättningstillgångar309 647325 085342 223262 029233 500
Summa tillgångar7 021 5217 183 9486 737 1456 286 6856 032 808
Summa fritt eget kapital2 159 7962 091 4352 073 3552 073 0682 088 228
Summa eget kapital2 190 5832 122 2222 104 1422 103 8552 108 228
Summa avsättningar280 176274 275258 422256 035260 789
Summa långfristiga skulder4 095 5544 330 5543 900 5543 480 5543 200 132
Leverantörsskulder102 594106 985105 267101 620127 274
Summa kortfristiga skulder349 270317 536321 350310 844343 529
Summa eget kapital och skulder7 021 5217 183 9486 737 1456 286 6856 032 808
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Huddinge Samhällsfastigheter AB

Org.nr 556536-9666

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter