Proff

Igym AB

Org.nr556856-9072
AdressGustaf dalénsgatan 13, 417 05 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 027781936630837
Avskrivningar och nedskrivningar−46−21−26−82−83
Summa rörelsekostnader−1 675−783−765−554−699
Rörelseresultat efter avskrivningar−648−117175139
Utdelningar0020000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−300−1−4
Resultat efter finansiella tillgångar−651−117174135
Resultat före skatt134−117174135
Skatt på årets resultat−280−37−16−8
Årets resultat106−113458127

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar601789997179
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar601789997179
Färdiga varor och handelsvaror100000
Kundfordringar35386015
Kassa och bank0021174156
Summa omsättningstillgångar25618726599203
Summa tillgångar856265364197382
Summa fritt eget kapital122162178325
Summa eget kapital1726626713375
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0000200
Leverantörsskulder5039040
Summa kortfristiga skulder5691999763107
Summa eget kapital och skulder856265364197382
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Igym AB

Org.nr 556856-9072

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter