Proff
Proff

Insurello AB

Org.nr559074-2028
AdressLuntmakargatan 26, 111 37 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 410

-

-

-

-

Löner övriga

41 150

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

41 389

37 092

14 833

4 613

1 358

Avskrivningar och nedskrivningar

−5 116

−2 155

−238

−170

−10

Summa rörelsekostnader

−178 231

−90 119

−33 677

−9 704

−3 026

Rörelseresultat efter avskrivningar

−136 842

−53 027

−18 844

−5 091

−1 668

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

−1 010

1

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−71

−96

−111

−50

−32

Resultat efter finansiella tillgångar

−138 361

−54 557

−18 957

−5 140

−1 700

Resultat före skatt

−138 361

−54 556

−18 957

−5 140

−1 700

Skatt på årets resultat

0

−4 040

4 043

0

0

Årets resultat

−138 361

−58 596

−14 914

−5 140

−1 700

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

12 596

13 522

5 636

1 993

766

Materiella anläggningstillgångar

243

243

304

290

0

Finansiella anläggningstillgångar

2 202

3 114

4 040

0

0

Summa anläggningstillgångar

15 041

16 879

9 980

2 283

766

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

234

360

1 380

0

0

Kassa och bank

50 865

35 009

12 274

1 171

3 591

Summa omsättningstillgångar

60 219

39 002

15 854

2 281

3 684

Summa tillgångar

75 260

55 881

25 833

4 564

4 451

Summa fritt eget kapital

26 343

14 407

6 262

−207

−119

Summa eget kapital

38 598

28 063

11 997

1 859

706

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

3 367

3 109

1 808

894

845

Leverantörsskulder

4 687

1 085

1 709

0

5

Summa kortfristiga skulder

33 295

24 709

12 029

1 811

2 899

Summa eget kapital och skulder

75 260

55 881

25 833

4 564

4 451

Ladda ner gratis årsredovisning

Insurello AB

Org.nr 559074-2028

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter