Proff

Insurello AB

Org.nr559074-2028
AdressBarnhusgatan 20, 111 23 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 6531 410---
Löner övriga29 12741 150---
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning30 76437 31827 66211 0393 238
Avskrivningar och nedskrivningar−3 450−5 116−2 155−238−170
Summa rörelsekostnader−103 991−178 231−90 119−33 677−9 704
Rörelseresultat efter avskrivningar−60 616−136 842−53 027−18 845−5 091
Finansiella intäkter7 086−1 010100
Finansiella kostnader−534−509−1 530−111−50
Resultat efter finansnetto−54 064−138 361−54 557−18 957−5 140
Resultat före skatt−54 064−138 361−54 556−18 957−5 140
Skatt på årets resultat00−4 0404 0430
Årets resultat−54 064−138 361−58 596−14 914−5 140

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar20 17112 59613 5225 6361 993
Materiella anläggningstillgångar94243243304290
Finansiella anläggningstillgångar1442 2023 1144 0400
Summa anläggningstillgångar20 40915 04116 8799 9802 283
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar1712343601 3800
Kassa och bank10 38650 86535 00912 2741 171
Summa omsättningstillgångar20 70860 21939 00215 8542 281
Summa tillgångar41 11775 26055 88125 8334 564
Summa fritt eget kapital−8 07526 34314 4076 262−207
Summa eget kapital12 23138 59828 06311 9971 859
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder2 1323 3673 1091 808894
Leverantörsskulder1 7644 6871 0851 7090
Summa kortfristiga skulder26 75433 29524 70912 0291 811
Summa eget kapital och skulder41 11775 26055 88125 8334 564
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Insurello AB

Org.nr 559074-2028

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter