Proff

IREC Svenska AB

Org.nr556800-4971
AdressSperlingev. 11, 252 85

Din partner inom avfallshantering & källsortering! Vi tillhandahåller smarta, kompletta, effektiva & miljömedvetna lösningar inom avfallshantering. Vi utlovar gedigen kunskap, toppkvalitet, god service och stort engagemang.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0005000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning20 57710 0877 41610 89915 828
Avskrivningar och nedskrivningar−101−197−162−131−130
Summa rörelsekostnader−19 891−9 855−7 627−10 301−15 900
Rörelseresultat efter avskrivningar686231−212599−72
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−84−39−17−19−15
Resultat efter finansnetto602192−229580−87
Resultat före skatt102722158044
Skatt på årets resultat−32−26−14−131−18
Årets resultat7046744926

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar400694628375491
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar400694628375491
Färdiga varor och handelsvaror0218363636
Kundfordringar3 4944481 8507231 875
Kassa och bank7941 9139956019
Summa omsättningstillgångar4 7062 7512 0131 5193 070
Summa tillgångar5 1063 4462 6411 8933 562
Summa fritt eget kapital136662051364
Summa eget kapital236166120613164
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder299486561319362
Leverantörsskulder2 0471 6043232791 370
Summa kortfristiga skulder4 5702 7931 8806322 706
Summa eget kapital och skulder5 1063 4462 6411 8933 562
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

IREC Svenska AB

Org.nr 556800-4971

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7025950

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter