Proff

Kalmar Solutions AB

Org.nr556014-5418
AdressKronborgsgränd 23 3 TR, 164 46 Kista

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 1113 6962 8353 5825 110
Löner övriga268 326262 697262 620276 435293 001
Föreslagen utdelning0000969 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 476 4062 735 4311 967 5762 125 2862 195 099
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−2 480 259−2 124 120−1 692 995−1 892 111−2 010 433
Rörelseresultat efter avskrivningar996 147611 311274 581233 175184 666
Finansiella intäkter939 885161 322−95 693−20 224799 544
Finansiella kostnader−108 823−82 215−76 210−87 868−113 336
Resultat efter finansnetto1 827 209690 418102 678125 083870 874
Resultat före skatt1 628 534708 071105 124117 0851 209 701
Skatt på årets resultat−70 022−130 912−35 406−69 209−194 170
Årets resultat1 558 512577 15969 71847 8761 015 531

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar21 36136 88052 52569 56354 298
Materiella anläggningstillgångar54 50557 16460 86159 36030 089
Finansiella anläggningstillgångar6 844 4047 026 0069 226 5797 747 5167 903 594
Summa anläggningstillgångar6 920 2707 120 0509 339 9657 876 4397 987 981
Färdiga varor och handelsvaror405 551332 712280 734323 423308 668
Kundfordringar363 894300 858205 503188 189271 276
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar3 253 8451 138 659800 459850 4592 817 275
Summa tillgångar10 174 1158 258 70910 140 4248 726 89810 805 256
Summa fritt eget kapital1 479 879−78 6332 603 9882 534 2703 455 394
Summa eget kapital3 469 6601 911 1484 593 7694 524 0515 445 175
Summa avsättningar350 622293 862283 074279 340266 598
Summa långfristiga skulder3 000 0003 000 0003 000 0003 000 0004 480 000
Leverantörsskulder230 589186 038153 452157 758176 155
Summa kortfristiga skulder3 316 4872 999 0282 225 868883 348581 321
Summa eget kapital och skulder10 174 1158 258 70910 140 4248 726 89810 805 256
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kalmar Solutions AB

Org.nr 556014-5418

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter