Proff

Kappahl Sverige AB

Org.nr556060-4158
AdressIdrottsvägen 14, 431 62 Mölndal

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-082018-08
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0---
Löner övriga584 000507 900689 100577 000555 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 987 0003 642 6004 643 6003 553 0003 515 000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader00000
Rörelseresultat efter avskrivningar329 000439 900261 50068 000208 000
Utdelningar0800 000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter7 0002 00037 800−3 0001 355 000
Räntekostnader och liknande resultatposter−10 000−3 300−66 600−33 000−15 000
Resultat efter finansiella tillgångar299 000430 000232 70021 0001 548 000
Resultat före skatt15 000−2 900208 4005 0001 544 000
Skatt på årets resultat−2 000−200−43 200−11 000−46 000
Årets resultat13 000−3 100165 200−6 0001 498 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar81 000165 500145 200112 00090 000
Materiella anläggningstillgångar128 000134 300154 100199 000222 000
Finansiella anläggningstillgångar226 000228 500226 300224 000229 000
Summa anläggningstillgångar435 000528 300525 600535 000541 000
Färdiga varor och handelsvaror614 000457 100450 900569 000501 000
Kundfordringar1 0006001 70000
Kassa och bank4 0008 10020 8006 0004 000
Summa omsättningstillgångar1 316 0002 019 4002 090 7001 718 0001 808 000
Summa tillgångar1 751 0002 547 8002 616 3002 253 0002 350 000
Summa fritt eget kapital1 118 0001 904 3001 887 0001 704 0001 721 000
Summa eget kapital1 125 0001 911 5001 914 5001 721 0001 728 000
Summa avsättningar20 00021 10022 50026 00027 000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder201 000176 000226 100116 000126 000
Summa kortfristiga skulder561 000573 800620 800436 000525 000
Summa eget kapital och skulder1 751 0002 547 8002 616 3002 253 0002 350 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kappahl Sverige AB

Org.nr 556060-4158

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter