Proff

Karlstads Elnät AB

Org.nr556527-6739
AdressOrrholmsgatan 15, 652 15 Karlstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 8261 7091 8111 6591 638
Löner övriga46 47043 85040 33835 71233 550
Föreslagen utdelning00004 600

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning296 120265 491255 480241 606233 421
Avskrivningar och nedskrivningar−50 901−44 348−41 637−39 753−46 766
Summa rörelsekostnader−256 936−207 819−185 950−175 423−174 706
Rörelseresultat efter avskrivningar54 42775 72484 60678 49468 045
Finansiella intäkter41568123
Finansiella kostnader−10 060−2 600−1 175−1 289−1 181
Resultat efter finansnetto44 40973 18083 43977 20666 887
Resultat före skatt−691890−5117 641−933
Skatt på årets resultat532−742576−1 61595
Årets resultat−159148656 026−838

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 8071 0851 028980800
Materiella anläggningstillgångar1 100 201967 489866 312780 878719 594
Finansiella anläggningstillgångar1 8511 8511 8511 8511 851
Summa anläggningstillgångar1 103 859970 425869 191783 709722 245
Färdiga varor och handelsvaror7 7845 8488691 024807
Kundfordringar16 4478 31312 0396 7325 202
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar132 26880 21582 63468 78571 989
Summa tillgångar1 236 1271 050 640951 825852 494794 234
Summa fritt eget kapital30 96131 11930 97230 90729 481
Summa eget kapital69 96170 11969 97269 90768 481
Summa avsättningar2 4952 4812 0212 719799
Summa långfristiga skulder318 821238 749218 519180 213194 502
Leverantörsskulder-33 51216 33516 87721 016
Summa kortfristiga skulder-99 45187 473102 76576 127
Summa eget kapital och skulder1 236 1271 050 640951 825852 494794 234
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Karlstads Elnät AB

Org.nr 556527-6739

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter