Proff

Karlstads Energi Aktiebolag

Org.nr556071-6085
AdressHedvägen 20, 654 60 Karlstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 0192 0001 9671 9261 664
Löner övriga78 18074 00076 52670 39769 242

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 978 9441 369 000811 8061 038 390993 307
Avskrivningar och nedskrivningar−105 905−109 000−109 158−111 369−119 220
Summa rörelsekostnader−1 762 117−1 229 000−768 797−956 498−883 047
Rörelseresultat efter avskrivningar216 827140 00043 00981 892110 260
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter32 194131 00070 9627 0712 655
Räntekostnader och liknande resultatposter−3 185−3 000−3 670−3 901−4 454
Resultat efter finansiella tillgångar245 835268 000110 30185 062108 461
Resultat före skatt30 623129 00070 18759 47520 411
Skatt på årets resultat−751 000−34−11 873−5 732
Årets resultat30 548130 00070 15347 60214 679

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar7 8259 0008 7688 3431 264
Materiella anläggningstillgångar1 273 7321 325 0001 388 0231 451 0821 519 435
Finansiella anläggningstillgångar59 75657 00045 71943 95235 549
Summa anläggningstillgångar1 341 3131 390 0001 442 5101 503 3771 556 248
Färdiga varor och handelsvaror52 01053 00056 28758 12449 028
Kundfordringar248 856183 000132 706138 638147 128
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar779 754767 000399 866361 063367 008
Summa tillgångar2 121 0672 157 0001 842 3761 864 4401 923 256
Summa fritt eget kapital312 168282 000151 21081 05733 455
Summa eget kapital348 168318 000187 210117 05769 455
Summa avsättningar50 27547 00044 75449 51546 758
Summa långfristiga skulder173 149259 000284 453317 406421 550
Leverantörsskulder128 952143 00049 17680 52092 212
Summa kortfristiga skulder600 850528 000261 347251 010233 039
Summa eget kapital och skulder2 121 0672 157 0001 842 3761 864 4401 923 256
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Karlstads Energi Aktiebolag

Org.nr 556071-6085

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter