Proff
Proff

Karlstads Parkeringsaktiebolag

Org.nr556113-9295
AdressGustaf Lovéns gata 30, 652 09 Karlstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 018

991

920

1 004

246

Löner övriga

1 243

1 297

1 204

468

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

37 865

32 371

31 451

24 332

18 163

Avskrivningar och nedskrivningar

−1 742

−1 862

−2 069

−1 473

−685

Summa rörelsekostnader

−28 275

−27 384

−28 321

−17 482

−8 567

Rörelseresultat efter avskrivningar

9 590

4 987

3 130

6 850

9 596

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

53

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

−4

−6

0

−2

Resultat efter finansiella tillgångar

9 642

4 983

3 124

6 850

9 594

Resultat före skatt

9 642

0

−34

−3

−10

Skatt på årets resultat

−1 987

0

0

0

0

Årets resultat

7 655

0

−34

−3

−10

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

3 172

4 773

6 634

6 044

2 771

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

3 172

4 773

6 634

6 044

2 771

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

131

30

86

534

2 232

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

12 122

11 194

8 810

12 447

13 318

Summa tillgångar

15 294

15 967

15 444

18 491

16 089

Summa fritt eget kapital

10 676

3 021

3 023

3 057

3 060

Summa eget kapital

10 796

3 141

3 143

3 177

3 180

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

157

314

471

Leverantörsskulder

833

6 987

7 860

1 927

1 455

Summa kortfristiga skulder

4 498

12 826

12 144

14 999

12 438

Summa eget kapital och skulder

15 294

15 967

15 444

18 491

16 089

Ladda ner gratis årsredovisning

Karlstads Parkeringsaktiebolag

Org.nr 556113-9295

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter