Proff

Karlstads Parkeringsaktiebolag

Org.nr556113-9295
AdressGustaf Lovéns gata 30, 652 09 Karlstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 0189919201 004246
Löner övriga1 2431 2971 204468-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning37 86532 37131 45124 33218 163
Avskrivningar och nedskrivningar−1 742−1 862−2 069−1 473−685
Summa rörelsekostnader−28 275−27 384−28 321−17 482−8 567
Rörelseresultat efter avskrivningar9 5904 9873 1306 8509 596
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter530000
Räntekostnader och liknande resultatposter−1−4−60−2
Resultat efter finansiella tillgångar9 6424 9833 1246 8509 594
Resultat före skatt9 6420−34−3−10
Skatt på årets resultat−1 9870000
Årets resultat7 6550−34−3−10

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3 1724 7736 6346 0442 771
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar3 1724 7736 6346 0442 771
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar13130865342 232
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar12 12211 1948 81012 44713 318
Summa tillgångar15 29415 96715 44418 49116 089
Summa fritt eget kapital10 6763 0213 0233 0573 060
Summa eget kapital10 7963 1413 1433 1773 180
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00157314471
Leverantörsskulder8336 9877 8601 9271 455
Summa kortfristiga skulder4 49812 82612 14414 99912 438
Summa eget kapital och skulder15 29415 96715 44418 49116 089
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Karlstads Parkeringsaktiebolag

Org.nr 556113-9295

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter