Proff

Karlstads Stadshus Aktiebolag

Org.nr556153-1657
AdressTage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD438545470417221
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−7 471−9 053−10 885−9 225−8 608
Rörelseresultat efter avskrivningar−7 471−9 053−10 885−9 225−8 608
Utdelningar48 00065 000025 00015 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter40 04039 46030 00029 60019 400
Räntekostnader och liknande resultatposter−4 541−2 489−2 813−2 737−2 715
Resultat efter finansiella tillgångar28 02827 91816 30217 6388 077
Resultat före skatt206 81634 45623 48334 13814 999
Skatt på årets resultat−33 495−1260−1 9530
Årets resultat173 32134 33023 48332 18514 999

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar603 679603 629602 169602 169602 169
Summa anläggningstillgångar603 679603 629602 169602 169602 169
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar289 061141 567109 320125 498102 956
Summa tillgångar892 740745 196711 489727 667705 125
Summa fritt eget kapital244 387136 066101 736103 25486 068
Summa eget kapital334 387226 066191 736193 254176 068
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder460 000460 000460 000475 000475 000
Leverantörsskulder45121440506
Summa kortfristiga skulder98 35359 13059 75359 41354 057
Summa eget kapital och skulder892 740745 196711 489727 667705 125
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Karlstads Stadshus Aktiebolag

Org.nr 556153-1657

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter