Proff

Kinnarps AB

Org.nr556256-6736
AdressIndustrigatan 1, 521 73 Kinnarp

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD5 6604 7974 7584 4684 231
Löner övriga359 761346 829384 131376 503382 255

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 324 1661 822 8571 802 6502 009 8892 219 976
Avskrivningar och nedskrivningar−49 309−44 275−47 475−50 288−52 500
Summa rörelsekostnader−2 152 643−1 738 200−1 805 690−1 939 050−2 007 565
Rörelseresultat efter avskrivningar171 52384 657−3 04170 840212 412
Föreslagen utdelning500 0000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter34 4978 9355 46911 55451 102
Räntekostnader och liknande resultatposter−407−22−5 199−509−1 889
Resultat efter finansiella tillgångar205 61393 570−2 77081 885261 624
Resultat före skatt106 71570 364−6 85162 46690 557
Skatt på årets resultat−13 447−14 077231−13 106−13 237
Årets resultat93 26856 287−6 62049 36077 320

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar290 807313 819293 905226 627245 678
Finansiella anläggningstillgångar445 104536 151545 151550 329554 580
Summa anläggningstillgångar735 911849 970839 056776 956800 258
Färdiga varor och handelsvaror385 274260 027211 861235 148211 542
Kundfordringar326 026249 543221 139323 314273 535
Kassa och bank6 1128337142 75012 133
Summa omsättningstillgångar1 184 173932 162808 150916 716857 405
Summa tillgångar1 920 0841 782 1321 647 2061 693 6731 657 663
Summa fritt eget kapital1 170 0371 076 7691 020 4821 027 102977 742
Summa eget kapital1 270 1871 176 9191 120 6321 127 2521 077 892
Summa avsättningar19 30717 88526 70030 30025 000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder208 995155 111134 894171 286147 450
Summa kortfristiga skulder482 112437 188372 940413 268419 038
Summa eget kapital och skulder1 920 0841 782 1321 647 2061 693 6731 657 663
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kinnarps AB

Org.nr 556256-6736

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter