Proff
Proff

Kth Hallen AB

Org.nr556923-0369
AdressBrinellvägen 38, 114 28 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122019-06
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2019-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122019-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

-

-

Löner övriga

0

0

0

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122019-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

14 896

8 555

10 670

5 297

11 781

Avskrivningar och nedskrivningar

−172

−247

−349

−158

−254

Summa rörelsekostnader

−12 722

−8 502

−7 370

−4 087

−10 015

Rörelseresultat efter avskrivningar

2 174

52

3 300

1 211

1 766

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

139

113

30

0

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

−29

−1

−2

−1

−2

Resultat efter finansiella tillgångar

2 283

164

3 327

1 210

1 765

Resultat före skatt

−4 216

33

3 335

1 210

1 364

Skatt på årets resultat

−41

−20

−715

−260

−306

Årets resultat

−4 257

13

2 620

950

1 058

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122019-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

385

493

740

717

543

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

385

493

740

717

543

Färdiga varor och handelsvaror

43

29

34

42

20

Kundfordringar

1 904

79

268

1 819

924

Kassa och bank

12

2

4 868

5 067

4 425

Summa omsättningstillgångar

4 457

8 468

9 900

7 535

5 992

Summa tillgångar

4 842

8 961

10 640

8 252

6 535

Summa fritt eget kapital

482

4 740

4 727

2 107

1 157

Summa eget kapital

582

4 840

4 827

2 207

1 257

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

1 149

1 029

1 621

161

107

Summa kortfristiga skulder

4 186

4 047

4 720

4 944

4 176

Summa eget kapital och skulder

4 842

8 961

10 640

8 252

6 535

Ladda ner gratis årsredovisning

Kth Hallen AB

Org.nr 556923-0369

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter