Proff

Kumo Care AB

Org.nr559273-4031
AdressEvenemangsgatan 39 A, 169 56 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2020-09-25

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---
Löner övriga---
Föreslagen utdelning000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning1010 57641 222
Avskrivningar och nedskrivningar0−979−2 015
Summa rörelsekostnader−290−14 880−33 128
Rörelseresultat efter avskrivningar−279−4 6858 094
Finansiella intäkter2510
Finansiella kostnader−300
Resultat efter finansnetto−258−4 6848 093
Resultat före skatt−257−2 6276 037
Skatt på årets resultat110−1 321
Årets resultat−246−2 6274 716

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000
Materiella anläggningstillgångar002 281
Finansiella anläggningstillgångar0250274
Summa anläggningstillgångar02502 555
Färdiga varor och handelsvaror00383
Kundfordringar00228
Kassa och bank1292298 152
Summa omsättningstillgångar3701 55611 105
Summa tillgångar3701 80613 660
Summa fritt eget kapital3425884 716
Summa eget kapital3726184 746
Summa avsättningar000
Summa långfristiga skulder0025
Leverantörsskulder0992 671
Summa kortfristiga skulder−21 1886 832
Summa eget kapital och skulder3701 80613 660
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kumo Care AB

Org.nr 559273-4031

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter