Proff

Kungliga Dramatiska Teatern Aktiebolag

Org.nr556190-4201
AdressNybroplan 2, 111 47 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 857-1 7711 7381 731
Löner övriga129 965-120 335126 684124 352
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning319 9890284 837304 179313 652
Avskrivningar och nedskrivningar−8 227-−6 293−6 670−6 071
Summa rörelsekostnader−322 926-−280 127−315 266−457 449
Rörelseresultat efter avskrivningar−2 93704 711−11 087−143 797
Finansiella intäkter2 14202 9403 0811 285
Finansiella kostnader−3 3570−2 494−858−1 860
Resultat efter finansnetto−4 152-5 157−8 864−144 372
Resultat före skatt−4 15205 157−8 864−144 372
Skatt på årets resultat0-000
Årets resultat−4 152-5 157−8 864−144 372

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0-000
Materiella anläggningstillgångar89 634-66 44855 04540 251
Finansiella anläggningstillgångar0-000
Summa anläggningstillgångar89 634-66 44855 04540 251
Färdiga varor och handelsvaror305-237389406
Kundfordringar1 767-4252 1291 246
Kassa och bank45 901-32 82330 30724 583
Summa omsättningstillgångar84 329-68 85677 68172 201
Summa tillgångar173 964-135 304132 726112 452
Summa fritt eget kapital17 370016 95811 80120 665
Summa eget kapital27 470-27 05821 90130 765
Summa avsättningar0-000
Summa långfristiga skulder70 000-50 00050 00025 000
Leverantörsskulder18 271-11 52616 06714 808
Summa kortfristiga skulder76 493-58 24660 82556 687
Summa eget kapital och skulder173 964-135 304132 726112 452
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kungliga Dramatiska Teatern Aktiebolag

Org.nr 556190-4201

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter