Proff

Lagerstedts Bil AB

Org.nr556191-3798
AdressAlbybergsringen 101, 137 69 Österhaninge

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0-924771752
Löner övriga0-4 7854 7574 491
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning9102 552136 40391 28094 806
Avskrivningar och nedskrivningar0−186−354−353−378
Summa rörelsekostnader−867−103 130−135 401−92 087−96 685
Rörelseresultat efter avskrivningar−858−5781 002−808−1 879
Finansiella intäkter01010
Finansiella kostnader−1−198−200−193−223
Resultat efter finansnetto−858−775803−1 000−2 102
Resultat före skatt−858−775503360−1 602
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−858−775503360−1 602

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar001 7272 0812 389
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar001 7272 0812 389
Färdiga varor och handelsvaror003 0491 4991 177
Kundfordringar005 54063310 295
Kassa och bank000505500
Summa omsättningstillgångar1 9453 14612 6897 17613 818
Summa tillgångar1 9453 14614 4169 25616 207
Summa fritt eget kapital1 8452 7043 4792 9761 766
Summa eget kapital1 9452 8043 5793 0761 866
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder002 9119241 712
Summa kortfristiga skulder034210 8376 18014 341
Summa eget kapital och skulder1 9453 14614 4169 25616 207
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lagerstedts Bil AB

Org.nr 556191-3798

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter