Proff
Proff

Laholmsbuktens Va AB

Org.nr559227-1752
AdressKungsgatan 12, 302 45 Halmstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-12
Startdatum

2021-01-01

2019-11-18

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER

2021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 233

1 188

Löner övriga

61 418

50 013

RESULTATRÄKNING

2021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

Omsättning

341 609

324 509

Avskrivningar och nedskrivningar

−3 656

−39

Summa rörelsekostnader

−341 269

−324 476

Rörelseresultat efter avskrivningar

340

33

Utdelningar

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

24

18

Räntekostnader och liknande resultatposter

−67

−10

Resultat efter finansiella tillgångar

297

41

Resultat före skatt

59

41

Skatt på årets resultat

−59

−41

Årets resultat

0

0

BALANSRÄKNING

2021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

10 923

217

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar

10 923

217

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

Kundfordringar

5 205

10 331

Kassa och bank

22 769

33 835

Summa omsättningstillgångar

36 115

48 194

Summa tillgångar

47 038

48 411

Summa fritt eget kapital

0

0

Summa eget kapital

1 000

1 000

Summa avsättningar

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

Leverantörsskulder

23 167

21 138

Summa kortfristiga skulder

45 800

47 411

Summa eget kapital och skulder

47 038

48 411

Ladda ner gratis årsredovisning

Laholmsbuktens Va AB

Org.nr 559227-1752

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter