Proff

Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag

Org.nr556032-9269
AdressFranzéngatan 1 B, 112 51 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 1693 0192 8933 4733 045
Löner övriga147 672145 607139 197138 910139 518

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning303 307313 608296 639328 153356 167
Avskrivningar och nedskrivningar−6 635−7 275−6 052−9 480−9 411
Summa rörelsekostnader−803 755−573 991−564 968−643 917−633 610
Rörelseresultat efter avskrivningar−500 448−260 383−268 329−315 764−277 443
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter310 7071 450 935428 6311 101 546400 800
Räntekostnader och liknande resultatposter−37 768−51 331−50 607−58 935−46 727
Resultat efter finansiella tillgångar−717 2091 138 717109 234725 987−66 706
Resultat före skatt−747 7481 158 822119 657758 237191 194
Skatt på årets resultat100 731−231 938−79 725−141 1474 221
Årets resultat−647 017926 88439 932617 090195 415

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar7 93510 53214 67714 81911 365
Materiella anläggningstillgångar27 27030 92135 21311 51013 461
Finansiella anläggningstillgångar7 082 2247 553 9366 428 5036 363 4605 500 458
Summa anläggningstillgångar7 117 4297 595 3896 478 3936 389 7895 525 284
Färdiga varor och handelsvaror17586000
Kundfordringar14 4619 5238 59813 12521 391
Kassa och bank97 735187 785224 008365 076651 923
Summa omsättningstillgångar300 078394 458446 667586 2731 051 768
Summa tillgångar7 417 5077 989 8476 925 0606 976 0626 577 052
Summa fritt eget kapital4 619 8855 266 9024 340 0184 300 0863 682 996
Summa eget kapital4 631 8855 278 9024 352 0184 312 0863 694 996
Summa avsättningar1 533 5101 468 2091 288 6571 190 079404 133
Summa långfristiga skulder451 826451 422452 437476 517476 730
Leverantörsskulder45 26844 39539 79334 88847 959
Summa kortfristiga skulder800 286791 314831 948997 3802 001 193
Summa eget kapital och skulder7 417 5077 989 8476 925 0606 976 0626 577 052
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag

Org.nr 556032-9269

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter