Proff

Lekit AB

Org.nr556668-8106

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD720720---
Löner övriga14 11713 768---

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning121 649129 344115 834101 96566 394
Avskrivningar och nedskrivningar−185−471−687−796−854
Summa rörelsekostnader−105 581−106 390−101 998−90 777−64 424
Rörelseresultat efter avskrivningar16 07022 95413 83711 1881 969
Utdelningar12 00025 9006 00003 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter178295344268
Räntekostnader och liknande resultatposter−86−850−114−50
Resultat efter finansiella tillgångar16 16223 16514 07011 0991 801
Resultat före skatt16 16223 16410 6708 1991 301
Skatt på årets resultat−3 338−4 740−2 214−1 933−360
Årets resultat12 82418 4248 4566 266941

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3064901 5201 7641 043
Finansiella anläggningstillgångar4 2614 2042 9893 801859
Summa anläggningstillgångar4 5674 6954 5105 5661 902
Färdiga varor och handelsvaror17 83722 29319 51819 50014 204
Kundfordringar317611319
Kassa och bank21 08432 80818 7065 3381 224
Summa omsättningstillgångar44 78760 13044 54030 15719 762
Summa tillgångar49 35464 82549 05035 72321 663
Summa fritt eget kapital15 96429 04016 6168 1606 893
Summa eget kapital16 06429 14016 7168 2606 993
Summa avsättningar0001 435675
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder10 82713 11511 87812 2398 657
Summa kortfristiga skulder25 84628 24024 88921 98412 850
Summa eget kapital och skulder49 35464 82549 05035 72321 663
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lekit AB

Org.nr 556668-8106

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter