Proff

Lifesize AB

Org.nr556708-0980
AdressLefflersgatan 3 A, 754 50 Uppsala

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 3071 8702 1281 5632 272
Avskrivningar och nedskrivningar−360−305−305−305
Summa rörelsekostnader−1 517−1 433−2 128−1 560−2 266
Rörelseresultat efter avskrivningar−209437015
Föreslagen utdelning3240000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−210437015
Resultat före skatt−210436015
Skatt på årets resultat0−900−1−4
Årets resultat−210346001

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar14300305611
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar14300305611
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar0209000
Kassa och bank3 8923 1662 0041 7351 967
Summa omsättningstillgångar4 0763 5082 2941 9012 247
Summa tillgångar4 2203 5082 2942 2062 858
Summa fritt eget kapital99348222
Summa eget kapital199448102102102
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1986252
Summa kortfristiga skulder4 0213 0592 1922 1042 756
Summa eget kapital och skulder4 2203 5082 2942 2062 858
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lifesize AB

Org.nr 556708-0980

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter