Proff

Logiken Marknadskommunikation Aktiebolag

Org.nr556366-5420
AdressOdinslundsgatan 15, 412 66 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 9057 2226 0236 0175 688
Avskrivningar och nedskrivningar−16−14−17−17−16
Summa rörelsekostnader−5 876−6 310−5 731−5 480−5 680
Rörelseresultat efter avskrivningar1 0289122935377
Utdelningar1 00050002250
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−1−7000
Resultat efter finansiella tillgångar1 0279052935377
Resultat före skatt1 0286702163877
Skatt på årets resultat−217−142−50−86−6
Årets resultat8115281663011

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar70143147
Finansiella anläggningstillgångar01 354000
Summa anläggningstillgångar71 354143147
Färdiga varor och handelsvaror174137100195358
Kundfordringar405563292602354
Kassa och bank1 6221 8592 2641 4191 005
Summa omsättningstillgångar3 2912 5594 1653 4783 118
Summa tillgångar3 2973 9124 1793 5083 166
Summa fritt eget kapital1 5461 236708768467
Summa eget kapital1 6661 356828888587
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder154376283177268
Summa kortfristiga skulder1 1992 1253 1442 4912 579
Summa eget kapital och skulder3 2973 9124 1793 5083 166
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Logiken Marknadskommunikation Aktiebolag

Org.nr 556366-5420

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter