Proff

M2 Electronics AB

Org.nr556985-4820
AdressSiklöjevägen 14, 135 31 Tyresö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0---
Löner övriga-0---
Föreslagen utdelning188188184300300

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 1601 6931 5711 4151 818
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 845−1 045−1 309−980−1 725
Rörelseresultat efter avskrivningar31464725643594
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−2−2−2−1−1
Resultat efter finansnetto31264525543493
Resultat före skatt23448425543492
Skatt på årets resultat−49−100−55−93−20
Årets resultat18538420034172

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar41703230105
Kassa och bank1 0961 110717144421
Summa omsättningstillgångar1 6361 2231 093718598
Summa tillgångar1 6361 2231 093718598
Summa fritt eget kapital899902701501460
Summa eget kapital949952751551510
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder10117221
Summa kortfristiga skulder44610934216788
Summa eget kapital och skulder1 6361 2231 093718598
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

M2 Electronics AB

Org.nr 556985-4820

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter