Proff

Mariebergsgatan Invest AB

Org.nr559136-0564

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---00
Löner övriga---00
Föreslagen utdelning001 000600300

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−26−30−20−16−14
Rörelseresultat efter avskrivningar−26−30−20−16−14
Finansiella intäkter3 8284 3193 7462 1951 951
Finansiella kostnader−138−13−5−4−23
Resultat efter finansnetto3 6634 2763 7212 1741 914
Resultat före skatt3 6634 2763 7212 1741 914
Skatt på årets resultat−3−54−27−27−13
Årets resultat3 6604 2223 6942 1471 901

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar3 9303 9303 9301 9192 070
Summa anläggningstillgångar3 9303 9303 9301 9192 070
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank5613481 3958 6287 190
Summa omsättningstillgångar4 39413 1169 8439 0107 571
Summa tillgångar8 32317 04513 77310 9299 641
Summa fritt eget kapital3 76016 36813 59710 6539 305
Summa eget kapital3 81016 41813 64710 7039 355
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder4 513627126227286
Summa eget kapital och skulder8 32317 04513 77310 9299 641
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Mariebergsgatan Invest AB

Org.nr 559136-0564

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter