Proff

Mazars AB

Org.nr556439-2099
AdressStockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD7506255750-
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning383 044385 064369 841370 121348 654
Avskrivningar och nedskrivningar0000−591
Summa rörelsekostnader−381 753−384 129−369 195−369 187−348 019
Rörelseresultat efter avskrivningar1 291935646934635
Utdelningar42 0000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter50 997−62839178
Räntekostnader och liknande resultatposter−515−385−239−214−198
Resultat efter finansiella tillgångar51 773488490611515
Resultat före skatt50 998488490611515
Skatt på årets resultat−913−487−490−611−515
Årets resultat50 0851000

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar9 46214 30515 06714 90115 159
Summa anläggningstillgångar9 46214 30515 06714 90115 159
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar84 14784 60881 21081 52081 298
Kassa och bank2 1302 5883 5342 4422 452
Summa omsättningstillgångar159 282106 033110 336109 149108 212
Summa tillgångar168 744120 338125 403124 050123 371
Summa fritt eget kapital50 323238237237210
Summa eget kapital51 023938937937910
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder11 50413 52712 26211 81211 824
Leverantörsskulder270309029
Summa kortfristiga skulder106 217105 873112 204111 301110 637
Summa eget kapital och skulder168 744120 338125 403124 050123 371
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Mazars AB

Org.nr 556439-2099

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter