Proff

Mögelvaruhuset Sverige AB

Org.nr559275-4567
AdressStockby hällar 7, 179 62 Stenhamra

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-12
Startdatum

2022-01-01

2020-10-08

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD--
Löner övriga--
Föreslagen utdelning0199

RESULTATRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Omsättning54766
Avskrivningar och nedskrivningar00
Summa rörelsekostnader−27−512
Rörelseresultat efter avskrivningar28254
Finansiella intäkter00
Finansiella kostnader00
Resultat efter finansnetto28254
Resultat före skatt28254
Skatt på årets resultat−28−54
Årets resultat0200

BALANSRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00
Materiella anläggningstillgångar00
Finansiella anläggningstillgångar00
Summa anläggningstillgångar00
Färdiga varor och handelsvaror00
Kundfordringar014
Kassa och bank112269
Summa omsättningstillgångar112283
Summa tillgångar112283
Summa fritt eget kapital22200
Summa eget kapital47225
Summa avsättningar00
Summa långfristiga skulder00
Leverantörsskulder10
Summa kortfristiga skulder6558
Summa eget kapital och skulder112283
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Mögelvaruhuset Sverige AB

Org.nr 559275-4567

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter