Proff

Mölndalsbostäder Aktiebolag

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556015-2885
AdressHäradsgatan 1, 431 60 Mölndal

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 0191 9331 8011 7471 747
Löner övriga39 65439 63639 67637 89837 473

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning426 531408 912391 027368 378354 482
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader00000
Rörelseresultat efter avskrivningar97 58393 50197 68474 69262 816
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter39402−67150
Räntekostnader och liknande resultatposter−52 628−33 263−50 074−35 7070
Resultat efter finansiella tillgångar45 17746 89547 61226 4187 769
Resultat före skatt37 57638 49440 53518 2174 904
Skatt på årets resultat−14 637−11 899−10 025−5 277−1 412
Årets resultat22 93926 59530 51012 9403 492

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar5539441 3351 7252 114
Materiella anläggningstillgångar3 409 9963 400 4413 395 7213 377 0193 162 469
Finansiella anläggningstillgångar24 60617 54217 92118 01118 027
Summa anläggningstillgångar3 435 1553 418 9273 414 9773 396 7553 182 610
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar6665537977754 592
Kassa och bank5461731 3751 5271 117
Summa omsättningstillgångar54 758157 199112 67833 36860 057
Summa tillgångar3 489 9133 576 1263 527 6553 430 1233 242 667
Summa fritt eget kapital438 952416 016389 421358 911345 971
Summa eget kapital560 125537 189510 594480 084467 144
Summa avsättningar73 39759 85547 97537 94932 485
Summa långfristiga skulder1 969 3001 969 3002 869 3001 519 3002 119 300
Leverantörsskulder18 96417 3125 06722 65745 539
Summa kortfristiga skulder880 510999 80287 2151 378 385608 610
Summa eget kapital och skulder3 489 9133 576 1263 527 6553 430 1233 242 667
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Mölndalsbostäder Aktiebolag

Org.nr 556015-2885

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter