Proff

Micropower Sweden AB

Org.nr556341-9091
AdressIdavägen 1, 352 46 Växjö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0584
Löner övriga132 294106 95777 45968 10058 219
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 246 659895 520584 519561 957386 031
Avskrivningar och nedskrivningar−24 438−20 029−16 777−8 671−4 145
Summa rörelsekostnader−1 114 831−800 762−513 131−509 736−354 656
Rörelseresultat efter avskrivningar146 67191 64953 12953 25933 049
Finansiella intäkter14001531
Finansiella kostnader−1 230−778−707−391−196
Resultat efter finansnetto145 45590 87152 42252 88332 884
Resultat före skatt90 28845 33549 65948 64523 686
Skatt på årets resultat−20 190−7 940−10 696−10 561−5 325
Årets resultat70 09837 39538 96338 08418 361

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar59 79277 56858 64539 27722 068
Finansiella anläggningstillgångar01 5688000
Summa anläggningstillgångar59 79279 13658 72539 27722 068
Färdiga varor och handelsvaror260 604167 654120 408108 50483 744
Kundfordringar116 18782 94247 25455 58742 882
Kassa och bank13 9078 04410 1847 1876 181
Summa omsättningstillgångar453 189340 280283 519208 711147 412
Summa tillgångar512 981419 416342 244247 988169 480
Summa fritt eget kapital250 505180 407143 013104 04965 965
Summa eget kapital251 117181 019143 625104 66166 577
Summa avsättningar35 18327 75531 44122 59217 852
Summa långfristiga skulder18 91821 91623 15015 8025 432
Leverantörsskulder104 44989 79258 14344 88523 912
Summa kortfristiga skulder195 481171 611132 44996 11775 041
Summa eget kapital och skulder512 981419 416342 244247 988169 480
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Micropower Sweden AB

Org.nr 556341-9091

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter