Proff

Molunds Trafik AB

Org.nr556495-0342
AdressPlankvägen 2, 831 77 Östersund
Del avLukan AB

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-12
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD6236917755001 088
Löner övriga10 93213 28812 0636 20221 950
Föreslagen utdelning7 5005 0005 0003 0000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning56 97157 96065 06238 441103 600
Avskrivningar och nedskrivningar−5 533−5 341−4 834−2 982−9 197
Summa rörelsekostnader−47 308−48 012−58 039−35 866−95 490
Rörelseresultat efter avskrivningar9 6629 9477 0242 5768 111
Finansiella intäkter1 27080331 5721 003
Finansiella kostnader−780−363−428−228−496
Resultat efter finansnetto10 15210 3876 6003 9208 618
Resultat före skatt10 15211 2895 6003 92120 870
Skatt på årets resultat−1 527−2 177−1 220−512−4 323
Årets resultat8 6259 1124 3803 40916 547

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar29 25525 68327 71519 06529 962
Finansiella anläggningstillgångar1 740475125145940
Summa anläggningstillgångar30 99626 15827 84019 21030 902
Färdiga varor och handelsvaror005896 4618 637
Kundfordringar1 5411 4241 3173 7621 861
Kassa och bank2 3132 70013215 76923 040
Summa omsättningstillgångar14 47815 0898 59826 64035 664
Summa tillgångar45 47441 24736 43845 85066 567
Summa fritt eget kapital14 27310 6486 5365 15624 247
Summa eget kapital14 39310 7686 6565 27624 367
Summa avsättningar121124127127130
Summa långfristiga skulder12 39311 96311 45220 32119 298
Leverantörsskulder2 7002 3851 7021 8332 491
Summa kortfristiga skulder11 22011 0459 95512 87715 521
Summa eget kapital och skulder45 47441 24736 43845 85066 567
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Molunds Trafik AB

Org.nr 556495-0342

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter