Proff

Natural Pharma International NPI AB

Org.nr556498-3145
AdressNygränd 2, 111 30 Stockholm

Welcome to Natural Pharma International!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning000173549
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 061−1 022−984−2 153−1 716
Rörelseresultat efter avskrivningar−1 062−1 021−983−1 980−1 168
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter50040
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−1 057−1 021−983−1 976−1 168
Resultat före skatt−1 057−1 021−983−1 976−203
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−1 057−1 021−983−1 976−203

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00011
Summa anläggningstillgångar00011
Färdiga varor och handelsvaror0000179
Kundfordringar00000
Kassa och bank1 7442 0273 1014 0075 607
Summa omsättningstillgångar1 8952 8873 9504 9937 154
Summa tillgångar1 8952 8873 9504 9947 155
Summa fritt eget kapital1 6122 6693 6904 6736 649
Summa eget kapital1 7322 7893 8104 7936 769
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder81171767293
Summa kortfristiga skulder16398140201387
Summa eget kapital och skulder1 8952 8873 9504 9947 155
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Natural Pharma International NPI AB

Org.nr 556498-3145

Profile-6988935

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter