Proff

Natural Pharma International NPI AB

Org.nr556498-3145
AdressNygränd 2, 111 30 Stockholm

Welcome to Natural Pharma International!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-042021-042020-042019-042018-04
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----0
Löner övriga----0

RESULTATRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00173549784
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 022−984−2 153−1 716−1 602
Rörelseresultat efter avskrivningar−1 021−983−1 980−1 168−818
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00400
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−1 021−983−1 976−1 168−818
Resultat före skatt−1 021−983−1 976−2030
Skatt på årets resultat0000−7
Årets resultat−1 021−983−1 976−203−7

BALANSRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00111
Summa anläggningstillgångar00111
Färdiga varor och handelsvaror000179423
Kundfordringar0000179
Kassa och bank2 0273 1014 0075 6076 156
Summa omsättningstillgångar2 8873 9504 9937 1548 384
Summa tillgångar2 8873 9504 9947 1558 385
Summa fritt eget kapital2 6693 6904 6736 6496 851
Summa eget kapital2 7893 8104 7936 7696 971
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder171767293260
Summa kortfristiga skulder98140201387448
Summa eget kapital och skulder2 8873 9504 9947 1558 385
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Natural Pharma International NPI AB

Org.nr 556498-3145

Profile-6988935

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter