Proff

Natures Gold AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556629-5720
AdressNavestadsg 39, 603 66 NORRKÖPING

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning35 56837 87135 26844 09535 027
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 431−1 059−1 104−841−1 424
Rörelseresultat efter avskrivningar3 0492 1152 7222 873967
Föreslagen utdelning01 6002 3002 5001 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter11800175365
Räntekostnader och liknande resultatposter−14−12−4−7−5
Resultat efter finansiella tillgångar3 1532 1032 7183 0411 302
Resultat före skatt3 1522 1032 9633 2611 303
Skatt på årets resultat−661−444−625−731−260
Årets resultat2 4911 6592 3382 5301 043

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar859869878878922
Summa anläggningstillgångar859869878878922
Färdiga varor och handelsvaror6872611 36700
Kundfordringar7 7775 2313 2923 8714 561
Kassa och bank4 1512 7343 3246 0842 175
Summa omsättningstillgångar13 1388 4228 00510 6246 993
Summa tillgångar13 9989 2918 88311 5017 914
Summa fritt eget kapital3 4092 5183 1593 3211 791
Summa eget kapital3 5262 6353 2763 4381 908
Summa avsättningar373373373373373
Summa långfristiga skulder0001140
Leverantörsskulder5 1582 4723 6456 5143 600
Summa kortfristiga skulder10 0986 2835 2347 3315 049
Summa eget kapital och skulder13 9989 2918 88311 5017 914
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Natures Gold AB

Org.nr 556629-5720

Profile-7036932

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter