Proff

Nibe Aktiebolag

Org.nr556056-4485
AdressHannabadsvägen 5, 285 32 Markaryd

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga683 286591 358515 217482 385447 624

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 858 3255 475 4534 784 3604 346 8204 050 289
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−1 821−42−6 8270−26 408
Rörelseresultat efter avskrivningar1 534 9041 126 6881 106 189934 694851 551
Föreslagen utdelning080007 0000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter345 741294 027231 419135 914100 418
Räntekostnader och liknande resultatposter−96−174−115−703−107
Resultat efter finansiella tillgångar1 873 7681 420 5411 337 4931 069 905951 862
Resultat före skatt1 853 2301 407 418551 4511 060 593954 339
Skatt på årets resultat−314 803−230 047−70 429−199 832−189 510
Årets resultat1 538 4271 177 371481 022860 761764 829

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar392 823334 788273 493240 652178 048
Materiella anläggningstillgångar1 754 4291 045 555865 727743 945647 087
Finansiella anläggningstillgångar1 200 7861 773 1051 637 3541 317 210869 968
Summa anläggningstillgångar3 348 0383 153 4482 776 5742 301 8071 695 103
Färdiga varor och handelsvaror1 639 972913 822587 363569 191578 113
Kundfordringar540 908312 787286 657285 519323 671
Kassa och bank5 3835 5586 0025 510979
Summa omsättningstillgångar2 770 3421 402 0161 219 2911 021 9091 226 283
Summa tillgångar6 118 3804 555 4643 995 8653 323 7162 921 386
Summa fritt eget kapital3 807 4773 128 9062 004 5772 266 7881 979 459
Summa eget kapital4 155 1203 416 6932 239 3272 458 3052 097 544
Summa avsättningar73 10462 14264 50066 76263 600
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 002 941543 791387 887327 240330 175
Summa kortfristiga skulder1 757 932964 9431 593 475706 128676 533
Summa eget kapital och skulder6 118 3804 555 4643 995 8653 323 7162 921 386
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nibe Aktiebolag

Org.nr 556056-4485

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter