Proff

Nils Johansson & Co i Malung Aktiebolag

Org.nr556121-0203
AdressBrogatan 7, 782 35 Malung

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning4004004001 000500

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning8 0647 7096 7707 1497 499
Avskrivningar och nedskrivningar−1 000−1 096−1 117−1 338−1 507
Summa rörelsekostnader−7 754−7 366−6 419−6 530−6 499
Rörelseresultat efter avskrivningar311343352619999
Finansiella intäkter40000
Finansiella kostnader−40000−10
Resultat efter finansnetto275343352619989
Resultat före skatt242353526999598
Skatt på årets resultat−25−75−115−219−133
Årets resultat217278411780465

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3 4961 4941 8372 8184 096
Finansiella anläggningstillgångar602602222
Summa anläggningstillgångar4 0982 0961 8392 8204 098
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar515179326356306
Kassa och bank3 0443 4493 7912 5802 183
Summa omsättningstillgångar4 4624 3504 7153 1772 897
Summa tillgångar8 5606 4456 5545 9976 995
Summa fritt eget kapital1 4251 6081 7302 3192 038
Summa eget kapital1 5471 7301 8522 4412 160
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 2700000
Leverantörsskulder667573545345428
Summa kortfristiga skulder3 8992 9042 8801 5612 459
Summa eget kapital och skulder8 5606 4456 5545 9976 995
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nils Johansson & Co i Malung Aktiebolag

Org.nr 556121-0203

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter