Proff

Nobina Ab (Publ)

Org.nr556576-4569
AdressArmégatan 38, 171 71 Solna

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-022022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-03-01

Slutdatum

2023-02-28

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD14 000111 00026 0000-
Löner övriga23 00031 0002 00038 00031 000

RESULTATRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning69 00051 00069 00054 00044 000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−84 000−282 000−80 000−87 000−88 000
Rörelseresultat efter avskrivningar−15 000−231 000−11 000−33 000−44 000
Föreslagen utdelning635 0000333 00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter104 000585 000621 000−97 000370 000
Räntekostnader och liknande resultatposter−62 000−28 0000−15 0000
Resultat efter finansiella tillgångar24 000326 000609 000−152 000311 000
Resultat före skatt24 000326 000609 000−152 000311 000
Skatt på årets resultat−10 0004 000−14 00089 000−76 000
Årets resultat14 000330 000595 000−63 000235 000

BALANSRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar4 702 0005 176 0004 834 0004 695 0005 147 000
Summa anläggningstillgångar4 702 0005 176 0004 834 0004 695 0005 147 000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank1 239 0001 420 0001 005 000292 0001 043 000
Summa omsättningstillgångar1 780 0002 193 0002 075 000756 0001 727 000
Summa tillgångar6 482 0007 369 0006 909 0005 451 0006 874 000
Summa fritt eget kapital2 422 0002 408 0002 393 0001 788 0002 228 000
Summa eget kapital2 741 0002 727 0002 712 0002 107 0002 547 000
Summa avsättningar27 00002 0002 00076 000
Summa långfristiga skulder149 000254 000763 000692 000873 000
Leverantörsskulder01 0003 0005 0005 000
Summa kortfristiga skulder3 566 0004 388 0003 432 0002 650 0003 378 000
Summa eget kapital och skulder6 482 0007 369 0006 909 0005 451 0006 874 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nobina Ab (Publ)

Org.nr 556576-4569

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter