Proff
Proff

Nobina Fastigheter AB

Org.nr556416-2419
AdressKruthusgatan 17, 411 04 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-022022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-03-01

Slutdatum

2023-02-28

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

9 308

8 931

8 394

8 096

1 399

Avskrivningar och nedskrivningar

−220

−220

−220

−105

−34

Summa rörelsekostnader

−9 246

−8 198

−8 196

−8 012

−1 511

Rörelseresultat efter avskrivningar

62

733

198

84

−112

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

93

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−34

0

−4

−4

−3

Resultat efter finansiella tillgångar

121

733

194

80

−115

Resultat före skatt

6 615

733

0

−5 021

8

Skatt på årets resultat

−3 410

−122

1 003

0

0

Årets resultat

3 205

611

1 003

−5 021

8

BALANSRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

5 215

5 435

5 654

5 545

3 366

Finansiella anläggningstillgångar

35

1 803

1 071

0

0

Summa anläggningstillgångar

5 250

7 238

6 725

5 545

3 366

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

61

0

0

Kassa och bank

0

0

0

0

4 075

Summa omsättningstillgångar

16 602

2 935

9 344

6 860

4 899

Summa tillgångar

21 852

10 173

16 069

12 405

8 265

Summa fritt eget kapital

5 164

1 959

1 348

345

1 366

Summa eget kapital

5 265

2 060

1 449

446

1 467

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

1

1

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

16 587

8 113

14 620

11 959

6 798

Summa eget kapital och skulder

21 852

10 173

16 069

12 405

8 265

Ladda ner gratis årsredovisning

Nobina Fastigheter AB

Org.nr 556416-2419

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter