Proff

Nobina Fastigheter AB

Org.nr556416-2419
AdressKruthusgatan 17, 411 04 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-022022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-03-01

Slutdatum

2023-02-28

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning9 3088 9318 3948 0961 399
Avskrivningar och nedskrivningar−220−220−220−105−34
Summa rörelsekostnader−9 246−8 198−8 196−8 012−1 511
Rörelseresultat efter avskrivningar6273319884−112
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter930000
Räntekostnader och liknande resultatposter−340−4−4−3
Resultat efter finansiella tillgångar12173319480−115
Resultat före skatt6 6157330−5 0218
Skatt på årets resultat−3 410−1221 00300
Årets resultat3 2056111 003−5 0218

BALANSRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar5 2155 4355 6545 5453 366
Finansiella anläggningstillgångar351 8031 07100
Summa anläggningstillgångar5 2507 2386 7255 5453 366
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar006100
Kassa och bank00004 075
Summa omsättningstillgångar16 6022 9359 3446 8604 899
Summa tillgångar21 85210 17316 06912 4058 265
Summa fritt eget kapital5 1641 9591 3483451 366
Summa eget kapital5 2652 0601 4494461 467
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder11000
Summa kortfristiga skulder16 5878 11314 62011 9596 798
Summa eget kapital och skulder21 85210 17316 06912 4058 265
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nobina Fastigheter AB

Org.nr 556416-2419

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter