Proff
Proff

Nobina Fleet AB

Org.nr556031-1812
AdressArmégatan 38, 171 71 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-022021-022020-022019-022018-02
Startdatum

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-03-01

2017-03-01

Slutdatum

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

2018-02-28

LÖNER

2022-022021-022020-022019-022018-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

-

Löner övriga

0

0

0

0

-

RESULTATRÄKNING

2022-022021-022020-022019-022018-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

741 731

698 478

685 771

799 246

770 715

Avskrivningar och nedskrivningar

−335 762

−297 676

−219 155

−54 560

0

Summa rörelsekostnader

−604 888

−617 235

−626 576

−870 837

−833 510

Rörelseresultat efter avskrivningar

136 843

81 243

59 195

−71 591

−62 795

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

61

19

160

1

46

Räntekostnader och liknande resultatposter

−43 914

−43 676

−36 409

−10 911

−7 902

Resultat efter finansiella tillgångar

92 990

37 581

22 946

−84 015

−71 246

Resultat före skatt

175

−73

0

2 080

9 902

Skatt på årets resultat

−35

35

−85

0

−6

Årets resultat

140

−38

−85

2 080

9 896

BALANSRÄKNING

2022-022021-022020-022019-022018-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

2 267 941

2 311 849

1 536 946

1 030 824

169 050

Finansiella anläggningstillgångar

0

35

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

2 267 941

2 311 884

1 536 946

1 030 824

169 050

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

380

248

14 206

1 355

94

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

888 045

406 610

111 889

343 627

86 178

Summa tillgångar

3 155 986

2 718 494

1 648 835

1 374 451

255 228

Summa fritt eget kapital

202 082

201 942

129 320

102 249

31 162

Summa eget kapital

213 082

212 942

140 320

113 249

42 162

Summa avsättningar

870 320

334 620

0

0

0

Summa långfristiga skulder

1 684 593

1 750 857

1 161 257

938 965

67 114

Leverantörsskulder

24 929

46 866

37 662

70 739

65 303

Summa kortfristiga skulder

387 991

420 075

347 258

322 237

145 952

Summa eget kapital och skulder

3 155 986

2 718 494

1 648 835

1 374 451

255 228

Ladda ner gratis årsredovisning

Nobina Fleet AB

Org.nr 556031-1812

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter