Proff

Northvolt Systems AB

Org.nr559244-0282
AdressAlströmergatan 20, 112 47 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-02-24

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0-
Löner övriga203 278131 392-
Föreslagen utdelning000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning733 654326 95362 950
Avskrivningar och nedskrivningar−15 293−18 712−1 765
Summa rörelsekostnader−936 937−518 619−178 699
Rörelseresultat efter avskrivningar−34 076−105 249−100 911
Finansiella intäkter35 26040
Finansiella kostnader−20 785−40−7
Resultat efter finansnetto−19 601−105 285−100 919
Resultat före skatt−19 601−105 285−100 919
Skatt på årets resultat000
Årets resultat−19 601−105 285−100 919

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar537 785184 04664 127
Materiella anläggningstillgångar80 11439 64610 711
Finansiella anläggningstillgångar1 372 620413 7020
Summa anläggningstillgångar1 990 519637 39574 837
Färdiga varor och handelsvaror54 861112 73759 833
Kundfordringar93 44726 7445 391
Kassa och bank255 62372 9123 810
Summa omsättningstillgångar591 119305 195128 737
Summa tillgångar2 581 638942 591203 575
Summa fritt eget kapital1 649 864547 844118 439
Summa eget kapital2 150 182722 311146 353
Summa avsättningar34 30024 57519 971
Summa långfristiga skulder170 85300
Leverantörsskulder25 62316 7819 293
Summa kortfristiga skulder226 304195 70537 251
Summa eget kapital och skulder2 581 639942 591203 575
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Northvolt Systems AB

Org.nr 559244-0282

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter