Proff

Nove 1 AB

Org.nr559366-5218

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-12
Startdatum

2022-02-18

Slutdatum

2022-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-12
ValutakodSEK
Löner styrelse och VD0
Löner övriga0
Föreslagen utdelning0

RESULTATRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Omsättning0
Avskrivningar och nedskrivningar0
Summa rörelsekostnader−10
Rörelseresultat efter avskrivningar−10
Finansiella intäkter0
Finansiella kostnader0
Resultat efter finansnetto−10
Resultat före skatt−10
Skatt på årets resultat0
Årets resultat−10

BALANSRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Immateriella anläggningstilgångar0
Materiella anläggningstillgångar0
Finansiella anläggningstillgångar0
Summa anläggningstillgångar0
Färdiga varor och handelsvaror0
Kundfordringar0
Kassa och bank0
Summa omsättningstillgångar15
Summa tillgångar15
Summa fritt eget kapital−10
Summa eget kapital15
Summa avsättningar0
Summa långfristiga skulder0
Leverantörsskulder0
Summa kortfristiga skulder0
Summa eget kapital och skulder15
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nove 1 AB

Org.nr 559366-5218

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter